DOVİNA-PROCLEAN – Endüstriyel Konsantre Metal Yüzey Hazırlayıcısı

DOVİNA-PROCLEAN – U3002

Endüstriyel Konsantre Metal Yüzey Hazırlayıcısı

Description

DOVİNA-PROCLEAN – U3002

Endüstriyel Konsantre Metal Yüzey Hazırlayıcısı

Ürün Detayı

Metal yüzeylerden özellikle yağı ve pas tabakalarını temizleyerek metali boyaya ve kaplamaya hazırlar.
Aynı zamanda metal yüzeyi mikroskobik ölçüde aşındırarak demir – fosfat tabakası kaplayarak boya ve
kaplama öncesine hazırlar

Kullanım Şekli

1:5’le 1:30 su ile seyreltilerek
kullanılır.