DOVİNA-PROCLEANER ENDÜSTRİYEL KONSANTRE METAL YÜZEY HAZIRLAYICISI

U3003

DOVİNA-PROCLEANER

Endüstriyel Konsantre Metal Yüzey Hazırlayıcısı

Ürün Detayı

Metallerin üzerinden tek uygulamada yağı, pası ve gresi temizleyerek metali kaplama ve boyaya hazırlar.
Aynı zamanda metali mikroskobik ölçüde aşındırarak yüzeyde boya ve kaplamanın daha iyi tutunmasını
sağlayan fosfat tabakası oluşturur.

Kullanım Şekli:

1:5’le 1:10 su ile seyreltilerek
kullanılır.