DOVİNA-PROCLEAN Endüstriyel Konsantre Metal Yüzey Hazırlayıcısı

U3002

DOVİNA-PROCLEAN

Endüstriyel Konsantre Metal Yüzey Hazırlayıcısı

Ürün Detayı

Metal yüzeylerden özellikle yağı ve pas tabakalarını temizleyerek metali boyaya ve kaplamaya hazırlar.
Aynı zamanda metal yüzeyi mikroskobik ölçüde aşındırarak demir – fosfat tabakası kaplayarak boya ve
kaplama öncesine hazırlar

Kullanım Şekli:

1:5’le 1:30 su ile seyreltilerek
kullanılır.